เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายแพทย์กิติ ลาภสมบัติศิริ

18

21

 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายแพทย์กิติ ลาภสมบัติศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พร้อมคณะกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ที่ได้มาตรวจเยี่ยมเทศบาลนครเชียงราย ในการพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบการบริหารจัดการ ด้านส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.