กิจกรรมการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย

11

21-2

 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย โดยนายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย และกำลังหน่วยทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช พี่น้องชุมชน ราชเดชดำรง ชุมชนดอยทอง ร่วมกันทำความสะอาดตามนโยบายของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายในการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นนครแห่งความสุข

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.