เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครเชียงราย

25

24-3

 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการหารือในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม และได้รับสิทธิ์ประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้สูงอายุมีกายใจ สมบูรณ์แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ ศูนย์พัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.