ขนส่งเชียงรายบนำป้ายเลขสวยให้ครูบาน้อยเจิมเป็นศิริมงคลก่อนประมูล

21

3(1)

 

ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายสตวัน  มะโนเครื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง จ.เชียงราย ร่วมกันจัดพิธีทำบุญอธิฐานจิตและเจริญพระพุทธมนต์แผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก (กปถ.) ได้จัดให้มีการจัดประมูลเลขทะเบียนรถที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของประชาชนขึ้นเป็นครั้งที่ 9 หมายเลขทะเบียนหมวดอักษร “กม.” จำนวน 301 หมายเลข สำหรับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน กำหนดนำไปจัดประมูลวันที่ 18-19 มี.ค.2560 นี้ ณ ห้องดองตุงโรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย สำหรับการทำบุญในครั้งนี้ทางพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณได้นำคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และให้พรเพื่อให้การดำเนินการลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
นายบุญเวทย์ กล่าวว่ารายได้จากการจัดการประมูลจะนำเข้าเป็นเงินรายได้ของ กปถ.ซึ่งทางกองทุนก็จะได้นำไปใช้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ หลายโครงการ เช่น โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนในเทศกาลต่างๆ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งการประมูลเลขทะเบยนรถดังกล่าวเป็นการเข้าร่วมทำบุญสร้างกุศลรวมถึงช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ด้านนายสตวัน กล่าวว่าแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีการจัดประมูลดังกล่าวมีลักษณะพิเศษคือภาพพื้นแผ่นป้ายจะเป็นภาพกราฟฟิคที่สวยงามโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ในการออกแบบโดยเป็นภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ จ.เชียงราย โดยมีภาพของภูชี้ฟ้า ดอยนางนอน ขุนเขาต่างๆ ทะเลหมอกและหอนาฬิกาที่ตั้งอยู่บริเวรสี่แยกหอนาฬิกาในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยผู้ที่ชนะการประมูลแต่ละแผ่นป้ายทะเบียนถือเป็นผู้ได้สิทธิ์และสามารถนำไปใช้หรือสามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ทั้งนี้นำแผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวไปติดที่รถคันใดแล้วสามาถเลือกที่จะโอนเฉพาะรถโดยไม่โอนแผ่นป้ายทะเบียนก็ได้ หรือ นำแผ่นป้าไปจำหน่ายให้กับผู้อื่นก็ได้ เช่นกัน
“สำหรับการจัดประมูลครั้งนี้คาดว่าจะมีรายได้จากการประมูลเพื่อนำเข้า กปถ.ประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถไปร่วมกิจกรรมการประมูลได้ตามวันเวลาดังกล่าว และสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสามารถขอลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลล่วงหน้าได้ก่อนวันจัดประมูลเพราะวันดังกล่าวอาจจะมีผู้ไปร่วมเป็นจำนวนมาก โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-152077 ต่อ 101,108,109 สำนักงานขนส่ง จ.เชียงราย สาา อ.เทิง โทรศัพท์ 053-795222 สำนักงานขนส่ง จ.เชียงราย สาขา อ.พาน โทรศัพท์ 053-721917 และสำนักงานขนส่ง จ.เชียงราย สาขา อ.เวียงป่าเป้า โทรศัพท์ 053-781493 หรือสายด่วนโทรศัพท์ 1584.” ขนส่งจังหวัดเชียงรายกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.