เทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

10

20

 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครที่ทำงานครบ ๑๐ , ๒๐ , ๒๕ ปี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่อุทิศตน และสร้างผลงานดีเด่นในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของเทศบาลนครเชียงราย ณ ห่องประชุมเอกโอชา สตาร์ฮอล์ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.