ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

20

2

 

วันที่ 10 มี.ค. 2560 อบจ.เชียงราย โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางทัชชา สามัคคีนิชย์ ผอ.กองป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการติดตามผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.