อบจ.เชียงราย ร่วมเสวนาในเวที “เสวนาการแก้ไขปัญหาขยะของพื้นที่ต้นแบบ”

9

4

 

วันที่ 22 มี.ค.60 นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัด อบจ.เชียงราย ร่วมเสวนาในเวที “เสวนาการแก้ไขปัญหาขยะของพื้นที่ต้นแบบ” ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดำริให้แก่บุคลากรฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” โดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อสม. พื้นที่อำเภอเทิงร่วมเข้าอบรมในครั้งนี้ กว่า 800 คน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.