อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1

42

5

วันที่ 29 มี.ค 60 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีนายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.