โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี เรื่อง การซักซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2560

26

2

 

วันที่ 31 มี.ค 60 นายสมชาติ วัฒนากล้า ผอ.สำนักการช่าง เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี เรื่อง การซักซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2560” โดยกองป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.