ทน.เชียงรายจัดพิธีรดน้ำดำหัว

5

18

 

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก นายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนพนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันรดน้ำขอพร เพื่อเป็นการ แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และแสดงถึงความสามัคคีของข้าราชการ รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.