โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

31

2

วันที่ 7 เม.ย. 60 อบจ.เชียงราย นำโดย นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร อบจ.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน                   ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ บ้านยางมิ้น ตำ.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.