เปิดงาน อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

6

1

10 เม.ย.2560  นายบุญเวชย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงาน อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ อาคาร           คชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ และมอบรางวัลผู้อายุดีเด่นระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล รางวัลผู้สูงอายุ 80 ปียังแจ๋ว รางวัลคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดีเด่น โดยมีผู้สูงอายุทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกว่า 700 คน ในการนี้ นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย ผู้บริหารและผู้มีเกียรติ ประกอบพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.