กิจกรรม “สานเจตนารมณ์ คุณภาพ คุณธรรม คุณค่า อบจ.เชียงราย”

9

1

วันที่ 3 พ.ค. 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร อบจ. เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “สานเจตนารมณ์ คุณภาพ คุณธรรม คุณค่า อบจ.เชียงราย” เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริต ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ คุณธรรม คุณค่าเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย “อบจ.เชียงราย  ใสสะอาด” และร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล และกิจกรรมการแข่งขัน อบจ.เชียงราย ฟุตซอลลีค ณ  ลานกีฬาฟุตซอล (หลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.