อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ ประชาชน

7

2

15 พ.ค. 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.