อบจ.เชียงราย เข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย

11

2

17 พ.ค. 2560  พ.จ.อ. ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย เข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560              (การบริหารจัดการภัยพิบัติ กรณีเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่ในอาคาร สถานประกอบการและในเขตชุมชนเมือง) ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.