นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดการยะของเสียอันตรายของจังหวัดเชียงราย

9

7

18 พ.ค. 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดการยะของเสียอันตรายของจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 โดยมีหน่วยงานภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.