อบจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

16

5

19 พ.ค. 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำโดย นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นายจักรี รัตนารามิก ประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร อบจ.ราชบุรี ณ  ห้องประชุมธรรมปัญญา อบจ.เชียงราย ชั้น 2

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.