โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

35

2

24 พ.ค.2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย กล่าวเปิดงานใน โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สรวยสิทยาคม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.