เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลงและการเก็บเอกสารการเงินในการจัดทำโครงการภาคประชาชน / ชมรม / สมาคม / กลุ่ม

11

4

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลงและการเก็บเอกสารการเงินในการจัดทำโครงการภาคประชาชน / ชมรม / สมาคม / กลุ่ม ครั้งที่ ๑ เพื่อสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย พร้อมอบรมการจัดทำรายงานส่งกองทุนให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.