นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีดำน้ำอัญเชิญพระอุปคุตจากลำน้ำกก เนื่องในวันวิสาขบูชา

23

9

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีดำน้ำอัญเชิญพระอุปคุตจากลำน้ำกก เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในปีนี้ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ถือว่าเป็นครั้งแรกของปี ๒๕๖๐ ที่มีเพียงครั้งเดียว ที่วันพระตรงกับวันพุธ โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมือง จ.เชียงราย ร่วมพิธีฯ พร้อมด้วย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย (อดีตปลัดเทศบาลจาก ๓ ชายแดนภาคใต้) ร่วมนำพระอุปคุต จากลำน้ำกกอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก แห่รอบเมืองเชียงรายเพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.