อบจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตาม

11

1

5 มิ.ย.60 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย นายเกียรติคุณ จันแก่น ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนายศราวุธ สุตะวงศ์ ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย          ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามและนิเทศให้คำแนะนำในการจัดทำของบประมาณและเร่งรัดการใช้งบประมาณร่วมกับสำนักงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.