อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงราย

12

1

5 มิ.ย. 2560 นางทัชชา สามัคีนิชย์ ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงราย                      (อจร.เชียงราย) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.