อบจ.เชียงราย ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4 ปี

10

2

9 มิ.ย.60 นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.