องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ “โครงการ 18 อำเภอ 18 นวัตกรรมสรรค์สร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน”

12

3

8-9 มิ.ย. 2560 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ อำเภอเชียงของ อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย เพื่อเดินหน้าดำเนินโครงการ “โครงการ 18 อำเภอ 18 นวัตกรรมสรรค์สร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน”              โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น โดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.