อบจ.เชียงราย เปิดโครงการพัฒนาและต่อยอดอาชีพการแปรรูปพืชผัก ผลไม้ ในพื้นที่ตามฤดูกาล

11

3

13 มิ.ย.60 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและต่อยอดอาชีพการแปรรูปพืชผัก ผลไม้ ในพื้นที่ตามฤดูกาล ของกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ณ อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.