ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2560

6

1

21 มิ.ย.60 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) อบจ.เชียงราย (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่1) ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 4

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.