อบจ.ชร. ออกตรวจติดตามประเมินผลโครงการ 18 อำเภอ 18 นวัตกรรม

13

11

22 มิ.ย. 60 กองแผนและงบประมาณ โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามประเมินผลโครงการ 18 อำเภอ 18 นวัตกรรมสร้างสรรค์ความเข็มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านสันทรายยาว ต.ป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.