อบจ.จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

17

326 มิ.ย.60 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หัวข้อ ความปลอดภัยการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.