กองกำลังผาเมือง จัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน

14

1111111

 

พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และพลตรี อ่อง ส่อ เอ ผู้บัญชาการภาคทหารบกพื้นที่สามเหลี่ยม เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการผืนป่าอาเซียน ภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ระหว่างบ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับ บ้านป่ากุ๊ก เมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา โดยมีหน่วยงานภาครัฐไทย-เมียนมา ราษฎรชาวเมียนมา ราษฎรชาวไทย ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างเปล่า ทั้งฝั่งไทยและสหภาพเมียนมา 

โดยใช้กล้าไม้ จำนวน 2,000 ต้น ใช้พื้นที่ปลูกทั้งฝั่งไทยและ สหภาพเมียนมากว่า 50 ไร่ สำหรับผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง มีหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามโครงการ จำนวน 26 คู่หมู่บ้าน ได้นำเนินการไปแล้ว 14 คู่หมู่บ้าน ปลูกป่าตามโครงการผืนป่าอาเซียนไปแล้ว จำนวน 53 พื้นที่ รวมเนื้อที่ 225 ไร่ ทั้งนี้เพื่อให้ผืนป่าที่ปลูกเป็นผืนป่าเดียวกันทั้งอาเซียน และเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย นอกจากนี้โรงพาบาลค่ายเม็งรายมหาราช มลฑลทการบกที่ 37 ยังให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.