กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ทุ่มงบยกระดับการบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

6

5

 

วันที่ 17 ก.ค.60 ที่ห้องดอยตอง โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท จ.เชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นางสาว ปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย และนายชาญชัย พัฒนานุภาพ รองประธานชมรมโรงแรม จ.เชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล โดยกิจกรรมมีการดำเนินการจัดอบรมพนักงานสถานบริการต่างๆ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน 2 จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

โดยกิจกรรมจัดมาตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปในแต่ละจังหวัดไปจนถึงสิ้นเดือน ส.ค.60 โดยมีการอบรมหลากหลายหลักสูตร เช่น ภาษาต่างประเทศ การบริการให้มีคุณภาพ หลักสูตรพนักงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานฝ่ายแม่บ้าน พนักงานต้อนรับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันกองเชียร์ พาเหรด บาร์เทนเดอร์ประเภทมอกเทล แข่งขัน เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม จัดโต๊ะอาหาร ห้องอาหารและจัดเลี้ยง แข่งขันปูเตียง ประกอบอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วม

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย กล่าวว่า ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันเราจำเป็นต้องมองกลับด้านโดยเมื่ออยู่ในภาวะที่ไม่คึกคักเหมือนช่วงฤดูฝนจึงควรเร่งฝึกฝนอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ให้บริการที่เป็นหน้าด่านของการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศน์หรือไกด์ พนักงานต้อนรับ ตัวแทนทัวร์ เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาไฮซีซั่นจะได้มีประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะทะลักมา ได้อย่างเต็มที่ หลังจากที่ผ่านมาเราขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ เช่น ขาดไกด์ที่สามารถอธิบายสถานที่สำคัญได้อย่างละเอียดครบถ้วน

“ช่วงนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีกิจกรรมลักษณะนี้กันยาวหลายเดือนจนสามารถยกระดับผู้ประกอบการได้อย่างได้ผล และเมื่อการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักก็จะสามารถให้บริการได้ดีโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะ ต้องไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวซึ่งจะทำให้เขาอยากกลับมาอีกเรื่อยๆ ต่อไป” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

ด้าน น.ส.ปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากทุกจังหวัดดังกล่าวเข้าร่วมโดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขัน โดยกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถมีการจัดฝึกอบรม 10 หลักสูตร เช่น หลักสูตรการปรับตัวของผู้ประกอบการ พัฒนาพนักงานฝ่ายต่างๆ พัฒนาภาษาอังกฤษ จีน และภาษาสากลอื่นๆ ส่วนกิจกรรมที่ 2 มีกาแข่งขัน 9 รายการ เช่น บาร์เทนเดอร์ แกะสลักผัก ปูเตียง ประกอบอาหาร ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ จะได้ตราและใบประกาศเพื่อเป็นสิ่งรับรองความสามารถ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.