อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

19

11

18 ก.ค.60 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรา นำข้าราชการ บุคลากร อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ตามแบบประเพณีล้านนา ขันดอก ต้นธูป ต้นเทียน หน้าพระบรมรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย            ในวันเดียวกัน ข้าราชการ บุคลากร อบจ.เชียงราย ได้ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ          หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จ                    พระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยและโดยเฉพาะชาวเชียงราย ด้วยพระราชกรณีกิจและโครงการในพระราชดำริ          เพื่อพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของเหล่าราษฎรแม้ในถิ่นทุรกันดาร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.