เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

62

1

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายทนง  ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลเทศบาลนครเชียงราย พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา ก่อนที่จะถวายต้นเทียนพรรษาแก่วัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ ลานธรรม สวนตุงและโคมเชียงราย ฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.