เทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับนายจิระชัย มูลทองโรย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ

10

5

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับนายจิระชัย มูลทองโรย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจำปี 2558 ( รางวัลประเภททั่วไปกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ รางวัลที่ 2 ) ณ ห้องประชุมพญาสัตตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.