ทน.เชียงราย ร่วมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

7

7

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย คณะศรัทธาวัด สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน ชุมชนต่างๆ ร่วมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายทนง  ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมปล่อยขบวนและชมขบวนเทียนพรรษา พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในการประกวดต้นเทียนพรรษาในประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ณ สวนตุงและโคมเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.