เทศบาลนครเชียงราย พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

22

8

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะครูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ แด่พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย  เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนาส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในวันเพ็ญเดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา หรือวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันกำหนดให้พระภิกษุทุกรูปทั้งที่บวชใหม่ และบวชมาหลายพรรษาต้องอยู่ประจำวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ในช่วงฤดูฝน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.