เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

12

12

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงราย พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จ.เชียงราย 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.