เทศบาลนครเชียงราย คณะครูในสังกัดเทศบาล ตัวแทนชุมชน ร่วมประกอบพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

9

18

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  นำเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย คณะครูในสังกัดเทศบาล ตัวแทนชุมชน ร่วมประกอบพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงและถวายขันดอกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา  บรมราชชนนีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.