เทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย

7

14

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครเชียงรายโดย นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานและประชาชนทั่วไปที่จัดร่วมกับโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี2560 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐรวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้องจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล อ.เมือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.