นครเชียงราย จัดส่งคณะทำงานโครงการ “พัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” เมืองวิจัยคู่ขนาน “Smart Living”

15

18-3

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2560  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดส่งคณะทำงานโครงการ “พัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” เมืองวิจัยคู่ขนาน “Smart Living” โดยการนำของนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ไปศึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสียด้วยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ Micro Nano Bubble  ,ห้องสั่งการและควบคุมเมืองCommand and Control Room ศูนย์บริการสอบถามข้อมูล ร้องทุกข์และแจ้งเหตุฉุกเฉิน Pattaya Contact Center ณ ที่ว่าการเมืองพัทยา  และในช่วงบ่ายคณะทำงานฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เมืองวิจัยต้นแบบ ในการประชุมสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการวางแผนพัฒนาด้าน Smart City ของเทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองแสนสุข และเทศเมืองเขาสามยอด ตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมสถาบันพระปกเกล้าในการเป็นเมืองวิจัยคู่ขนานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน Smart Living ณ เทศบาลเมืองแสนสุข อ.บางแสน จ.ชลบุรี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.