เชิญร่วมแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลในเส้นทาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 7 วัน 1,200 กิโลเมตร

43

Poster

 

การแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลในเส้นทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 7 วัน 1,200 กิโลเมตร
ครั้งแรกในเมืองไทยกับการไต่ระดับความสูง (Gain Elevation) 28,500 เมตร

 

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขัน ปั่นสัญจรอาเซียน ในระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นการแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลในเส้นทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) รวมระยะทาง 1,200 กิโลเมตร และเป็นครั้งแรกในเมืองไทยของการปั่นจักรยานทางไกลที่มีการไต่ระดับความสูง (Gain Elevation) 28,500 เมตร
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่พื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้กิจกรรมกีฬา เป็นสื่อกลางเพื่อดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว เนื่องจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สมัคร เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน และจะคัดเลือกให้เหลือนักปั่นผู้แข็งแกร่งเพียง 160 คน เพื่อร่วมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน
กิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน เป็นการแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลในเส้นทาง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) รวมระยะทาง 1,200 กิโลเมตร การไต่ระดับความสูง (Gain Elevation) 28,500 เมตร เพื่อค้นหานักปั่นน่องเหล็ก ผู้ที่มีคะแนนสะสมตลอดการแข่งขันมากที่สุด 10 อันดับแรก ชิงชัยเงินรางวัลรวมกว่า 550,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล โดยมีรายละเอียดเส้นทางการแข่งขันดังนี้
วันที่ 1 : อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย – อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 195 กิโลเมตร
วันที่ 2 : อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย – ภูลังกา อำเภอปง จังหวัดพะเยา ระยะทาง 175 กิโลเมตร
วันที่ 3 : ภูลังกา อำเภอปง จังหวัดพะเยา – ห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน – อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระยะทาง 185 กิโลเมตร
วันที่ 4 : อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน – อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระยะทาง 135 กิโลเมตร
วันที่ 5 : อำเภอเมือง จังหวัดน่าน – อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 150 กิโลเมตร
วันที่ 6 : อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ – อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระยะทาง 185 กิโลเมตร
วันที่ 7 : อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา – อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 175 กิโลเมตร
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asian-biketour.com และสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และรับชม Live สดบรรยากาศการแข่งขันได้ที่ Facebook ปั่นสัญจรอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.