มฟล.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นำแนวปรัชญา ศก.พอเพียง ร่วมกับงานวิทยาศาตร์ 

19

20170816_093400

วันที่ 16 ส.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ได้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมีฐานกิจกรรมต่างๆมากมายให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดเป็นฐานต่างๆ ทั้งเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องพลังงาน เรื่องดิน  เรื่องพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดงานโดยเน้นการนำปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดชฯ รัชกาลที่ 9 มาเป็นธีมหลักของงาน โดยได้นำทฤษฎีต่างๆ และแนวทางที่ในหลวง  ได้ทรงสร้างเอาไว้ ซึ่งมีทังเกษตรพอเพียง เกษตรอินทรย์ รวมไปถึงฝนหลวง ซึ่งแต่ละฐานสร้างความตื่านตาตื่นใจให้กับผู้ที่เข้าชมนิทรรศการ เป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.