บ.ฮาตาริ บริจาคช่วย มฟล.จัดสร้างศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

58

IMG_2981

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และ พลโท ศ. เกียรติคุณ นพ. นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนจาก นายจุน – นางสุนทรี วนวิทย์ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด เพื่อสมทบทุนจัดสร้างศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ด้วยความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง ตลอดจนถึงบางพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อตามรอยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในความห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ และหวังให้เป็นศูนย์การแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาคนี้ในฐานะศูนย์กลางการแพทย์ของอนุภูมิภาคหรือ Medical Education Hub และ Medical Service Hub

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.