ทน.เชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนชุมชน”

12

4

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริการเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนชุมชน” ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้ทราบทิศทางและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย แนวทางและประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปีฯ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.