ทน.เชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

6

11

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๕๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง ออกรับบิณฑบาต และเวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.