ทน.ชร.เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ได้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุสะดุดทางเดินเท้า(ฟุตบาท) ในเขต ทน.

36

21

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  มอบให้นายทนง ดอนชัย  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภาธร รังสีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกฯ และนายธเนศ โกมลธง รองปลัดเทศบาลฯ เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ คุณยายโจ  แสงของ อายุ ๖๒ ปี  จากกรณีที่ได้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุสะดุดทางเดินเท้า(ฟุตบาท) บริเวณหน้าร้านอาหารสบันงา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.