ทน.ชร.ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

4

23

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  Mr. Hiroo Tanaka ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคม คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันของคนทุกวัย และพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนแห่งใหม่ในชื่อ “ คีรีชัย ยามะ キリシャイ山 ” (ดอยสะเก็น) โรงเรียนบ้านทุ่งมน(เดิม) ชุมชนดอยสะเก็น ต.รอบเวียง อ.เมือง จังหวัดเชียงรายภายใต้ความ ร่วมมือกับองค์การความร่วมมือ ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือไจก้า นอกจากนี้กิจกรรม ดังกล่าวยังถือว่าเป็นการร่วม เฉลิมฉลองครบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น พร้อมร่วมลงนามโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองในอนาคต และได้เยี่ยมชมการแสดงผลงานของผู้สูงอายุที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.