ส่งเสริมปลูกกาแฟปลอดสารแถมเพิ่มพื้นที่ป่ายกระดับกาแฟสู่มาตราฐานสากล

32

 

 

1504417373071

นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ที่สามารถปลูกกาแฟได้ มีการปลูกกาแฟที่ได้มาตราฐาน และปลอดสารพิษ พร้อมยังทำให้ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามโครงการยกระดับกาแฟภาคเหนือตอนบน2 สู่มาตราฐานสากลก้าวไกลไปตลาดโลก ทั้งนี้พบว่าที่หมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่25 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการปลูกกาแฟตามโครงการได้อย่างดี และขยายจำนวนผู้ปลูกตามโครงการไปอย่างต่อเนื่อง

 

1504417390949

และจากการลงพื้นที่หลังมีการส่งเสริมปลูกกาแฟในโครงการยกระดับกาแฟภาคเหนือตอนบน2 สู่มาตราฐานสากลก้าวไกลไปตลาดโลก ที่บ้านใหม่พบว่ามีสมาชิกในกลุ่มจำนวน22คน มีการปลูกกาแฟในรูปแบบไม่ทำร้ายป่า นั้นคือการปลูกกาแฟที่ไม่ใช้สารเคมี ปลูกกาแฟใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ตัดไม้ทำลายป่า และปัจจุบันยังเพิ่มพื้นที่ป่านั้นคือการปลูกต้นไม้ผล หรือไม้ที่เป็นร่มเงาใหญ่มากขึ้น

 

1504417383101

นายสมศักดิ์ โซคากุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใหม่พัฒนา บอกว่า ตามที่ชาวบ้านได้เปลี่ยนมาปลูกกาแฟรักษ์โลก หรือตาม โครงการยกระดับกาแฟภาคเหนือตอนบน2 สู่มาตราฐานสากลก้าวไกลไปตลาดโลก ที่ทางเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้เข้ามาส่งเสริม เนื่องมาจาก เป็นที่ทราบกันว่าการปลูกกาแฟจะต้องใช้พื้นที่มากและต้องอยู่เป็นที่ราบสูงเท่านั้น ที่ผ่านมาก็พบว่าการปลูกกาแฟมักจะบุกรุกป่าใช้สารเคมี ทำให้ชาวบ้านได้พบกับทางเลือกใหม่ คือการปลูกกาแฟรักษ์ป่า ทำให้พื้นที่ป่าไม่ถูกทำลายแถมยังช่วยกันดูแลป่าไม่ให้มีไฟป่าเกิดขึ้น ต้นน้ำมีน้ำอุดมสมบูรณ์ ที่สำคัญที่สุด คือ ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งจากกาแฟ และไม้ผลที่ปลูกไปพร้อมกะบกาแฟ

นายซานเสียว แซลี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบาลวาวี อำเภอแม่สรวย กล่าวว่า การปลูกต้นไม้ใต้ร่มไม้ใหญ่ในเขตพื้นที่ ได้มีการปลูกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ซึ่งทางโครงการได้เข้ามาส่งเสริม ตั้งแต่การอบรม การเพาะพันธุ์กล้ากาแฟ ซึ่งได้คัดเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ จากนั้นนำมาเพาะ และดูแลเป็นระยะเวลา10 เดือน ก่อนที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ ซึ่งการนำต้นกาแฟไปปลูกนั้นจะให้ชาวบ้านนำต้นไม้ยืนต้น ไม้ผล เข้าไปปลูกด้วย เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และรายได้จากต้นไม้อื่น ๆ นอกเหนือจากกาแฟ และสำคัญการปลูกกาแฟจะต้องไม่ใช้สารเคมี

1504417376403

ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นกาแฟรักษ์ป่านั้น ชาวบ้านจะต้องเข้ารวมกลุ่มกันก่อน เพื่อทำข้อตกลงระหว่างตัวชาวบ้านกับกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของป่าไม้ ว่าเมื่อปลูกกาแฟแล้วจะไม่ขยายพื้นที่ทำกิน ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ใช้สารเคมีแม้แต่ชนิดเดียว ส่วนเรื่องตลาดกาแฟจะมีทางมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ดูแลอย่างเป็นระบบ ทำให้ชาวบ้านที่ปลูกกาแฟในรูปแบบนี้มีรายได้แน่นอน
ขณะที่ชาวบ้านบอกว่าการปลูกกาแฟอินทรีย์รักษ์ป่า มีผลดีทั้งการอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าและยังมีอาชีพเสริมรายได้ แต่อนาคตอาจเป็นอาชีพหลัก ส่วนผลดีต่อป่าต้นน้ำทำให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ทั้งปี เนื่องจากกาแฟใช้น้ำน้อยและยังไม่สร้างมลภาวะกับป่า

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.