องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงาน มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย และตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ พืชผัก พื้นเมืองเจียงฮาย (ตลาดนัดสีเขียว)

6

5

25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงาน มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย และตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ พืชผัก พื้นเมืองเจียงฮาย (ตลาดนัดสีเขียว) โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย              ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. เชียงราย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งการจัดงานได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.