อบจ.เชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี

19

5

29 สิงหาคม 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ. พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี นำโดย นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.และบุคลากร อบต.ทุ่งคอก ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.