อบจ.ช.ร. ร่วมโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3”

7

3

19 ก.ย. 2560 นางทัชชา  สามัคคีนิชย์  ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงราย               แกรนด์รูม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560  และเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำสู่การบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับจังหวัด ของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.